Friskrivningsklausul

Generell Information

Denna tjänst är endast avsedd att vara ett hjälpmedel för att kunna jämföra odds från olika spelbolag.

Vi tillhandhåller ingen vadhållning eller övriga tjänster relaterad till vadhållning. För att spela/lägga ett vad (bet) eller dylikt, måste du gå till spelbolagets egna webbpalts och göra spelet i enlighet med spelbolagets villkor och regler.

Data och Giltighet

Information på BetBrain:s webbplats hämtas från spelbolagens egna webbplatser och uppdateras regelbundet. Dock, pga. oddsändringar hos spelbolaget, kan skillnader mellan det odds som visas här och det odds som faktiskt gäller hos spelbolaget uppstå. För att erhålla spelbolagets aktuella och gällande odds är det därför nödvändigt att besöka deras egna webbplats.

Laglig Dispensklausul

Varken BetBrain, eller någon annan part som är associerad med BetBrain, accepterar något som helst skadeståndsansvar för de eventuella förluster som uppstår pga. Bruk (eller missbruk) av BetBrain:s odds, oavsett hur denna förlust uppkom.

BetBrain garanterar inga vinster och kan inte hållas ansvarig för förluster som är ett resultat av den information som erhållits här. BetBrain kan heller ej hållas ansvarig för eventuella felaktiga eller ofullständiga resultat som visas online.

Varning:

Vadhållning kan vara väldigt riskfyllt och användaren skall därför endast spekulera med pengar som han eller hon har råd att förlora. Vidare måste han eller hon även se till att han/hon har förstått vilka risker som är involverade med spel och dobbel samt söka råd/hjälp om nödvändigt. Vi tillhandahåller inga råd eller rekommendationer avseende vadhållning eller de risker som är involverade med detta.