Grundläggande spelguide

Oddsformat

Oddset är de siffror som anger hur mycket du kan vinna på ett vad med en viss insats. Generellt sett gäller följande regel: Ju högre odds, desto lägre chans att vinna.

Oddsen presenteras på olika format eller med olika stilar i olika delar av världen, beroende på lokala speltraditioner. I våra oddstabeller kan du visa oddsen i följande format Europeiskt, Brittiskt, Amerikanskt, Malaysia, Indonesien, eller Hong Kong. Vissa spelbolag stödjer mer än ett av dessa format. När du klickar på en länk på vår sida för att gå till ett spelbolag så kan oddsformatet skilja sig åt. Det enda du behöver göra då är att ändra formatet så att det passar dig och för att försäkra dig om att du får rätt odds när du lägger ditt vad.

Nedan följer ett exempel på olika oddsformat. Vi kommer även att ge ett exempel på hur man räknar om oddset från ett format till ett annat. Slutligen tillhandahåller vi även omräkningsformlerna.

Exempel: Brasilien mot England (fotboll)

Fullständig presentation av alla oddsformat med en uppsättning av fiktiva odds som används i exempel nedan.
  Europeiska UK US Malaysiska HK Indonesiska
1: Brasilien 1.40 2/5 -250 0.40 0.40 -2.50
X: Oavgjort 3.75 11/4 +275 -0.36 2.75 2.75
2: England 5.00 4/1 +400 -0.25 4.00 4.00

Beräkningarna med de olika oddsformaten har gjorts med följande vad som grund €200 på att Brasilien ska vinna.

Det är viktigt att du skiljer på bruttovinsten till ditt spelkonto efter en vinst nettovinst, är utbetalningen minus din insats.

Europeiska Oddset (decimaler)

Europeiska Odds multiplicerat med insatsen lika bruttovinst. Oddset visar hur många enheter spelbolaget betalar tillbaka per satsad enhet.

Exempel 1: Brasilien slår England, Europeiska oddset 1.40

Bruttovinst: Nettovinst × Europeiska oddset  

  €200 × 1.40 = €280

Nettovinst: Insats × (Europeiska oddset - 1)  

  €200 × (1.40 - 1) = €80

Exempel 2: England slår Brasilien, Europeiska oddset 5.00

Bruttovinst: Insats × Europeiska oddset  

  €200 × 5.00 = €1000

Nettovinst: Insats × (Europeiska oddset - 1)  

  €200 × (5.00 - 1) = €800

UK Oddset (bråkform)

UK odds multiplicerat med insatsen lika nettovinst. Oddset visar hur många enheter du får i nettovinst per satsad enhet.

Exempel 1: Brasilien slår England, UK oddset 2/5

Bruttovinst: Insats × (UK oddset + 1)  

  €200 × (2/5 + 1) = €280

Nettovinst: Insats × UK oddset  

  €200 × 2/5 = €80

Observera att det kan uppstå vissa avrundningsfel när man omvandlar andra oddsformat till brittiska odds eftersom vissa odds inte har en exakt motsvarighet i den brittiska bråkformsstandarden. Här visar vi närmaste motsvarighet i bråkform.

Många spelbolag använder decimalformatet internt och beräknar vinster med detta format, även om de visar ett annat, justerat, odds i bråkform för användare som föredrar det brittiska formatet. Ett spelbolag kan till exempel erbjuda oddset 1,28 internt men visar UK-oddset 2/7 för sina brittiska användare. Eftersom 2/7 = 0,28571 kommer ett vad på 1 000 GBP (brittiska pund) att ge kunden en nettovinst på 280,00 GBP, inte 285,71 GBP som kunden kanske förväntar sig att erhålla.

US Oddset

Nettovinst mindre än Insats. Dessa är satsningar som har en hög sannolikhet att vinna eftersom du behöver mindre än din insats tillbaka för att placera en insats. I själva verket kommer du som mest behöva en 50% sannolikhet för att du ska vinna för att placera ett vad. Det Europeiska oddset skulle vara under 2 och det brittiska under 1/1. Som vi sagt tidigare så visar oddssiffran hur stor insats du måste göra för att vinna 100 enheter. Det är också negativt – att enkelt veta vilken av de två fallen du är i.

Exempel 1: Brasilien slår England, US oddset -250

Bruttovinst: Insats × (1 + 100 / US oddset)  

  €200 × (1 + 100/250) = €280

Nettovinst: Insats × 100 / US oddset  

  €200 × 100/250 = €80

Observera att minustecknet framför oddset måste tas bort vid vinstberäkningen. Numret måste vara positivt.

Positiva Odds (vinst med en insats om 100 enheter): positiva odds används för vad där den potentiella vinsten är större än insatsen. Så vad som har låg sannolikhet att vinna – eftersom du behöver mer än din insats tillbaka för att placera en insats. Det är där Europeiskaska odds är större än eller lika med 2 och där UK odds är större än eller lika med 1/1. Oddsen numret visar hur stor din vinst är om du satsar 100 enheter.

Exempel 2: England slår Brasilien, US oddset +400

Bruttovinst: Insats × (1 + US oddset / 100)  

  €200 × (1 + 400/100) = €1000

Nettovinst: Insats × US oddset/ 100  

  €200 × 400/100 = €800

Nettovinst lika Insats. Den gräns, där den potentiella vinsten är lika med din insats kallas Evens eller odds 100. Observera att formeln för positiva odds som kommer att fungera avsedd för odds värde 100.

Malaysiska Oddset

Precis som med de amerikanska oddsen, kan de malaysiska oddsen (Malay-odds) divideras efter sambandet mellan insatsen och den potentiella vinsten:

Nettovinsten blir lägre än insatsen. I detta fall är oddset positivt och visar vinsten per enhet som satsas. Oddset 0 är de fall där du vinner lika mycket som du satsar, ett s.k. 50/50-vad.

Exempel 1: Brasilien slår England, Malaysiska oddset +0.4

Bruttovinst: Insats × (1 + Malaysiska oddset)  

  €200 × (1 + 0.4) = €280

Nettovinst: Insats × Malaysiska oddset  

  €200 × 0.4 = €80

Nettovinsten blir högre än insatsen. I detta fall är oddset negativt och visar hur mycket du måste satsa för att vinna 1 enhet.

Exempel 2: England slår Brasilien, Malaysiska oddset -0.25

Bruttovinst: Insats × (1 - 1 / Malaysiska oddset)  

  €200 × (1 - 1/(-0.25)) = €1000

Nettovinst: Insats × 1 / Malaysiska oddset  

  €200 × 1/0.25 = €800

Observera att minustecknet framför oddset måste tas bort vid vinstberäkningen. Numret måste vara positivt.

Hong Kong Oddset

I Hong Kong (HK-odds) multiplicerar man oddset med insatsen och får på så sätt fram nettovinsten. Oddset visar hur många enheter du får i ren vinst per satsad enhet. Oddsen i Hong Kong fungerar därför på samma sätt som i Storbritannien, förutom att oddset inte visas med bråkdelar utan med decimaler.

Exempel 1: Brasilien slår England, HK oddset 0.4

Bruttovinst: Insats × (1 + HK oddset)  

  €200 × (1 + 0.4) = €280

Nettovinst: Insats × HK oddset  

  €200 × 0.4 = €80

Indonesiska Oddset

Indonesiska oddset är precis om amerikanska oddset, förutom att de delas med 100. Så när oddsen är negativa så visar de hur stor insats som krävs för att vinna 1 enhet och när de är positiva så visar de hur stor vinsten blir om du satsar 1 enhe.

Nettovinsten blir lägre än insatsen (negativa oddset).

Exempel 1: Brasilien slår England, Indonesiska oddset -2.50

Bruttovinst: Insats × (1 - 1 / Indonesiska oddset)  

  €200 × (1 - 1/(-2.50)) = €280

Nettovinst: Insats × - 1 / Indonesiska oddset  

  €200 × - 1/(-2.50) = €80

Nettovinsten blir högre än insatsen (positiva oddset).

Exempel 2: England slår Brasilien, Indonesiska oddset +4.00

Bruttovinst: Insats × (1 + Indonesiska oddset)  

  €200 × (1 + 4.00) = €1000

Nettovinst: Insats × Indonesiska oddset  

  €200 × 4.00 = €800

Omräkningsformler

Från Europeiska Oddset:

UK = EU - 1 avrundat till närmaste 'jämna' bråkdel

US = 100 / (1 - EU)
EVENS
100 * (EU - 1)
if EU < 2
if EU = 2
if EU > 2

Malaysiska = EU - 1
1 / (1 - EU)
if EU ≤ 2
if EU > 2

HK = EU - 1  

Indonesiska = 1 / (1 - EU)
EU - 1
if EU < 2
if EU ≥ 2

Till Europeiska Oddset:

EU = UK + 1  

EU = 1 - (100 / US)
2
1 + (US / 100)
if US < 0
if US = EVEN
if US > 0

EU = 1 - (1 / Malaysiska)
1 + Malaysiska
if Malaysiska < 0
if Malaysiska ≥ 0

EU = HK + 1  

EU = 1 - (1 / Indonesiska)
1 + Indonesiska
if Indonesiska < 0
if Indonesiska ≥ 0

Handikapp och över/under

Vad är handikapp/spreads?

Att ge handikapp är ett sätt att göra sportevenemang jämnare och därför mer intressanta som spelobjekt. Inom vadslagningen görs detta genom att ge ett av lagen, det svagare/nederlagstippade laget, extrapoäng eller ett målförsprång. Man använder olika namn och olika konventioner för denna företeelse, beroende på sport och var spelbolaget kommer ifrån, men den grundläggande principen är alltid den samma.

Så här fungerar handikapprincipen

Tänk dig en fotbollsmatch mellan Österrike och Brasilien där Österrike är hemmalag. Ett spelbolag kan erbjuda ett spel på matchen där Österrike (som är det svagare laget) ges ett försprång på ½ mål. Handikappet i detta fall är +0.5. Så om Österrike gör flest mål så skulle de ändå vara vinnare i handikappspelet för de hade ju redan ½ måls försprång. Om lagen skulle göra lika många mål så skulle Österrike bli vinnare i spelet eftersom de hade ½ måls handikapp, Men om Brasilien vinner (med ett mål eller mer) så blir Brasilien vinnare i handikappspelet. Observera att matchen aldrig kan sluta oavgjort (på engelska push) om handikappet +0,5 används.

Exakt samma princip kan användas för alla evenemang/matcher mellan två lag eller spelare där resultatet beror på vem som gör flest mål eller tar flest poäng/ …I en basebollmatch så vinner till exempel det lag som gör flest runs (eftersom de då får flest poäng). Handikappet skulle då vara ett antal runs i försprång för det svagare laget. Handikappspel är den vanligaste typen av spel för nordamerikanska lagsporter. Handikapp kallas ofta för spread.

Av bekvämlighetsskäl kommer vi att fortsätta att använda europeisk fotboll (i motsats till amerikansk fotboll) i följande exempel men principen är den samma för alla sporter. Du behöver bara byta ut målen mot poäng, runs eller vad resultatet nu räknas i.

Så här presenterar vi våra odds

Vi använder alltid samma system när vi listar handikappspel. Handikappet ges alltid till det första laget och visas som (netto)poäng. Om handikappet är negativt, till exempel -½, så betyder det att Lag 1 är favorit och kommer att få mål borträknade (i detta fall ett avdrag på 0,5 mål). Om handikappet är positivt så betyder det att Lag 1 anses vara det svagare laget och det kommer därför att få extramål/extrapoäng.

Möjlighet att spela på oavgjort eller inte

Handikappet kan vara ett heltal, t.ex. +1,0 (vilket innebär att Lag 1 ges ett måls försprång). I detta fall kan matchen sluta oavgjort – om Lag 1 förlorar med exakt ett mål.

Det här spelet kan hanteras på två sätt: Antingen kan spelbolaget erbjuda spel på ett oavgjort resultat, handikapp med möjlighet till ett oavgjort resultat (handikapp med draw option). Eller så ger spelbolaget inte denna möjlighet och återbetalar insatsen (ibland mot en mindre avgift), handikapp utan möjlighet till ett oavgjort resultat (handikapp utan draw option).

I det första fallet har spelaren tre olika valmöjligheter, precis som i ett vanligt matchspel (hemmavinst/oavgjort/bortavinst). Och i det andra fallet har han eller hon endast två valmöjligheter, hemma-/bortavinst. Precis som när handikappet var +0,5. Den senare principen används alltid i nordamerikanska sporter, där oavgjorda resultat i vilket fall som helst är väldigt ovanliga på grund av sporternas regler. För europeisk fotboll erbjuder de olika spelbolagen antingen det ena eller andra handikappalternativet, ibland till och med båda. Spelformen med handikapp utan möjlighet till ett oavgjort resultat (ingen draw option) kallas ofta för asiatiskt handikapp när det gäller europeisk fotboll. Det är dock samma sak, om än med ett annat namn.

Vad gäller återbetalningen av insatserna vid spel med handikapp utan möjlighet till ett oavgjort resultat så kan spelbolagen betala tillbaka mellan 90 och 100 % av insatsen. De flesta spelbolag betalar dock tillbaka hela beloppet. Detta görs genom att spelet förklaras som ogiltigt, i själva verket genom att spelet förklaras som omöjligt att likvidera och att det därför annulleras. Procentsatserna för återbetalning listas på spelbolagens informationssidor.

Specialspel med Asiatiska Handikapp - Handikapp (0,+½ ) och (½,+1)

Kombinera flera handikapp

För spelformer med asiatiska handikapp, det vill säga, handikapp utan möjlighet till ett oavgjort resultat för europeisk fotboll, så erbjuds ibland ytterligare specialspel, nämligen en kombination av två olika handikapp.

Handikapp (+½,+1)

Till exempel kan ett spel med asiatiskt handikapp erbjudas med ett odds på 1,90 för att Österrike ska slå Brasilien hemma med ett handikapp på (+½,+1). Detta handikapp kan ibland även skrivas som +3/4, vilket är ganska förvirrande och en dålig metod. Handikappet(+½,+1) innebär att spelaren kommer att få betalt som om han eller hon hade spelat 50 % av vadet på handikappet +½ och 50 % av vadet på handikappet+1.

I exemplet får spelaren en utbetalning om Österrike vinner eller spelar oavgjort. I detta exempel kommer spelaren att erhålla en bruttovinst på 1,90 om Österrike spelar oavgjort eller vinner. Spelaren kommer att förlora sina pengar om Brasilien vinner med två mål eller mer. Varför? Eftersom dessa är utbetalningen för båda handikapp +½ och +1.

Om Brasilien vinner med 1 mål, om slutresultatet t.ex. blir Österrike-Brasilien 0-1, så blir resultatet för handikappen +½ och +1 olika. Spelaren förlorar sin insats på handikappvadet +½, vilket ger en utbetalning på 0 enheter, För handikappvadet +1 blir resultatet oavgjort vilket innebär återbetalning av insatsen. Om man för samman de båda vaden, fifty-fifty, så erhåller spelaren följande totalodds 0.5 x 0 + 0.5 x 1 = 0 + 0.5 = 0.5.

Handikapp (0,+½)

Om handikappet är (0,+½), kommer de två handikappen i kombinationen att skilja sig åt om matchen slutar oavgjort, om slutresultatet t.ex. blir Österrike-Brasilien 1-1. För handikappvadet 0 blir resultatet oavgjort och spelaren får tillbaka sin insats, en utbetalning av 1 enhet. För handikappvadet +½, blir Österrike som vinnare det vinnande vadet och spelaren vinner pengar till oddset 1,90. Om man för samman de båda vaden, fifty-fifty, så erhåller spelaren följande totalodds 0.5 x 1 + 0.5 x 1.90 = 0.5 + 0.95 = 1.45.

Över / Under

Vad är över/under ?

Vad av typen över/under (Ö/U-vad) nämns här eftersom de påminner mycket om handikappvaden. I ett Ö/U-vad spelar man på det totala antalet mål/poäng/runs/set som görs/tas i en match. I en fotbollsmatch kan ett spelbolag t.ex. ge 2,10 i odds på att det görs mer än 2,5 mål i en match. I en amerikansk fotbollsmatch kan ett spelbolag ge 1,90 i odds på att det totala antalet poäng överskrider 35. Och så vidare. Ö/U-vad kan läggas på i princip alla evenemang eftersom utfallet bestäms av ett visst slutresultat.

På samma sätt som med handikappspel så kan Ö/U-spel sluta oavgjort, om tröskeln för vadet, den totala siffran, är ett heltal, t.ex. ett Ö/U-spel på amerikansk fotboll med poängantalet 35. Även i det här fallet kommer insatsen att återbetalas till spelaren.

Handikappvad och över/under-spel är samma sak

Likheten mellan spel med handikapp och över/under blir särskilt tydlig om du tänker på följande: handikappspel är egentligen Ö/U-spel, man tippar ju att ett lag ska göra mer än ett visst antal mål eller ett annat lag under ett visst antal mål.