Avancerade ämnen

Spelbörs

En spelbörs fungerar precis som vilken annan börs som helst. Det är en plats där man köper och säljer olika saker till marknadspris och kontrakt ingås. Du spelar inte mot börsen, som i spel mot en bookmaker, utan du spelar mot andra användare på börsen.

Terminologin kan ibland vara lite annorlunda men grundprinciperna är desamma som för finansiella börser. Och på samma sätt som finansiella börser har visat sig vara effektiva för att handla med aktier, optioner och andra typer av värdepapper så har även spelbörserna visat sig framgångsrika och populära inom nischen för vadslagning online.

När du loggar in på en spelbörs så ser du en serie odds och volymer. Det är spelerbjudanden som medlemmarna har lagt ut på börsen. Här är ett typiskt fall med ett spelerbjudande om att Brasilien ska vinna fotbolls-VM:

En tabell börser och deras odds och volymer.
  Back Lay
Oddset 4.70 4.80 5.00 5.10
Volume (€) 2,000 1,000 500 3,000

Backa en utgång

Du kan spela (back) på att Brasilien ska vinna VM till oddset 4.80 och du kan spela max EUR 1,000. Detta innebär att andra börsmedlemmar erbjuder dig oddset 4,80. Var och en av medlemmarna har lagt in olika belopp men totalbeloppet är EUR 1,000.

Om du vill spela på Brasilien är därför 4,80 det bästa oddset som du kan få för tillfället. Om du spelar 200 EUR på detta odds så kommer ditt vad att 'matchas' omedelbart och du är med i börsspelet! Du kan även välja att lägga ett vad på ett högre odds. Låt oss säga att du vill spela 200 EUR på oddset 4,90. Erbjudandet kommer då att läggas ut på börsen tills någon nappar på erbjudandet, om nu någon gör det.

När spelet på EUR 200 till oddset 4,80 matchas så låses beloppet på EUR 200 på ditt konto. Om Brasilien vinner VM så får du tillbaka pengarna plus vinsten för ditt spel. EUR 200 x (4.80 – 1) = EUR 760. Om Brasilien inte vinner så har du förlorat vadet och EUR 200 betalas ut till motparten på spelbörsen.

Det är inte börsen som är motpart i ditt spel. För dem spelar det ingen roll om du vinner eller förlorar. Företaget som driver spelbörsen tillhandhåller ett verktyg för att lägga ut och matcha spelerbjudanden samt en funktion för att se till att du får betalt. När du ingår ett vad med någon annan så kommer deras potentiella förlust från spelet att låsas på deras konto och börsen spärrar detta belopp tills vadet har avgjorts, allt för att garantera att den eventuella vinsten verkligen betalas ut till dig.

Du ser att det finns två olika erbjudanden för att spela (back) på Brasilien som vinnare: både till oddset 4,80 och 4,70. Anta att du vill spela totalt EUR 2,000 på Brasilien. Du kan då spela EUR 1,000 på 4,80 och EUR 1,000 på 4.70. Din totala insats blir då EUR 2,000 till genomsnittsoddset 4,75.

Ibland är volymerna på de bästa oddsen ganska låga. Därför är det bra att veta vad det näst bästa och tredje bästa oddset är. Om du placerar muspekaren på ett börsodds i oddstabellen så kommer de tre bästa oddsen att visas.

Boka ett resultat

När du spelar (back) ett vad på att Brasilien ska vinna för EUR 200 till oddset 4.80 och detta spel matchades så innebär det att en eller flera personer också spelade samma spel, fast med det omvända resultatet. Du spelade på Brasilien (backed) medan de andra bokade Brasilien (layed). De tror inte att Brasilien ska vinna VM och har därför spelat emot detta resultat.

Du kan göra precis samma sak, spela mot att någonting ska inträffa. Det här är normalt ingenting som du kan göra hos ett vanligt spelbolag och en av fördelarna med spelbörserna.

När du spelar (back) på ett resultat så vill du att oddset ska vara så högt som möjligt. När du bokar ett resultat (lay) är det precis tvärtom: du vill du att oddset ska vara så lågt som möjligt. Du vill ju inte erbjuda ett högt odds till din motpart! Så i exemplet ovan är det bästa erbjudandet just nu att boka Brasilien till oddset 5.00. Du kan även erbjuda lägre odds men ditt erbjudande kommer då inte att matchas direkt.

Låt oss anta att du bokar ett resultat för EUR 50 till oddset 5.00. Om Brasilien förlorar så behåller du pengarna från den som spelat på Brasilien och erhåller därför en nettovinst på EUR 50. Om Brasilien vinner så måste du betala honom hans nettovinst på EUR 50 x (5.00 – 1) = EUR 200.

Risken är alltså EUR 200 och om du vinner blir din nettovinst EUR 50. Om du bokar (spelar mot) Brasilien till oddset 5.00, så är det faktiskt samma sak som om du skulle ha spelat PÅ en brasiliansk förlust till oddset 1.25 = (200 + 50)/200).

Avgifter och det avgiftsfria oddset

Spelbörserna tjänar pengar på att ta ut små avgifter på alla transaktioner. Reglerna varierar beroende på spelbörs men här följer ett exempel på ett vanligt sätt att ta ut avgifter: Den som förlorar vadet betalar ingenting medan vinnaren betalar en viss procentandel, t.ex. 5 % av hans eller hennes nettovinst.

Om vi går tillbaka till spelet för EUR 200 till oddset 4.80, så skulle avgiften bli EUR 0 om du förlorade vadet och 5% av EUR 760, EUR 38, om du skulle vinna vadet. Den nettovinst efter att ha betalat avgiften blir då EUR 722. Därmed är det verkliga oddset inte 4.80 utan 4.61 ( = (200+722)/200 ).

När avgiften är 5%, så är 4.61 det avgiftsfria oddset som motsvarar spelet till 4.80 i odds. När du jämför oddsen mellan spelbörser och spelbolag så måste du tänka på att räkna in avgifterna eftersom du inte betalar några sådana hos spelbolagen. Olika spelbörser har även olika avgiftsnivåer så även om en spelbörs erbjuder bättre odds före avgifter, kan en annan spelbörs egentligen erbjuda fördelaktigare odds, efter att avgifterna räknats bort.

Du har möjlighet att se nettooddset (odds efter avgifter på Betbrain). Du behöver bara registrera dig och skapa en profil. Ange sedan avgifterna för de olika spelbörserna. Om du inte har registrerat dig så kan du ändå göra det här genom att använda den uppsättning med förvalda avgifter som vi har lagt in på sidan. Vi kommer även att visa nettooddsen för bokningar (lay, spel mot resultat). Om du väljer att visa nettooddsen så kommer den oddstabell som användes ovan att se ut så här:

En tabell börser och deras odds och volymer.
  Back Lay
Oddset 4.52 4.61 5.21 5.32
Volume (€) 2,000 1,000 500 3,000

Avgifter tas alltid ut, om än olika höga, men det finns två andra saker som är vanliga på de flesta spelbörser:

 • Kommissionen minskar ju mer du spelar. Vanligtvis krävs det en ganska hög omsättning för att denna minskning av avgifter ska ske.
 • Avgiften dras från din nettovinst på ett spel. Låt oss anta att du först spelar på Brasilien (back) och sedan bokar Brasilien (lay). I slutändan kommer du både att vinna och förlora på det här vadet. Anta att Brasilien vinner. Din vinst för spelet på Brasilien är 100 EUR och förlusten för bokningen är EUR 80. Då betalar du inte hela avgiften för vinsten på EUR 100 (vilken skulle vara 5% av EUR 100, EUR 5), utan endast på nettovinsten på EUR 20, i.e., 5% av EUR 20, EUR 1.

Om du tänker börja spela på spelbörser så bör du noggrant kontrollera vilka regler som gäller för avgifterna.

Sannolikhet och Värde

Så här gör vi för att räkna ut den sannolikhet som ligger till grund för de odds som spelbolagen erbjuder. Uträkningarna görs med oddsen som bas. Beräkningen görs för en match med tre möjliga slutresultat, som en fotbollsmatch som kan sluta antingen med hemmaseger (1), oavgjort (X) eller bortavinst (2), men kan även användas för andra typer av sportevenemang. Det enda kravet är att resultaten (eller händelserna), som oddsen representerar, måste vara ömsesidigt uteslutande och kollektivt uttömmande.

Beräkningarna ovan visar hur man får fram de sannolikheter som ligger till grund för spelbolagens odds. Spelbolagets sannolikheter kan naturligtvis vara felaktiga uppskattningar. Det är när du bedömer att sannolikheten skiljer sig från det oddset motsvarar som det är bra läge att lägga ett spel på just den matchen.

Steg 1 – Räkna ut spelbolagets vinstindikator

Först räknar vi ut något som skulle kunna kallas för 'spelbolagets vinstindikator'. Den visar hur mycket spelbolaget tar emot på spel när det betalar ut €1 är det (europeiska) oddset för en hemmavinst, bruttovinsten på ett vad på €1, så är 1/oddset[1] det pris som spelbolaget måste betala för en utbetalning på €1 om hemmalaget skulle vinna. Priset för att betala ut €1 oavsett hur matchen slutar (där du spelar på alla tre resultat), är därför:

Vinstindikator = 1 oddset[1] + 1 oddset[X] + 1 oddset[2]

Exempel

En tabell som innehåller de första oddsen för beräkning.
1 Brasilien 1.40
X Oavgjort 3.75
2 England 5.00
Vinstindikator = 1 1.40 + 1 3.75 + 1 5.00 = 0.7143 + 0.2667 + 0.2 = 1.181

I det här fallet så visar vinstindikatorn att spelbolaget erhåller en pott på €1.181 för varje €1 som betalas ut.

Steg 2 – Räkna ut hur mycket spelbolaget ska betala ut (att utbetala)

Om spelbolaget får in vad i rätt proportioner så kommer andelen som ska betalas ut (som en del av den totala insatsen för just den matchen) till kunderna att vara:

Andel att utbetala = 100% × 1 Vinstindikator

Med hjälp av andelen som ska betalas kan vi även få fram spelbolagets vinstandel: 100 % - andelen som ska utbetalas.

Exempel (fortsätter)

Andel att utbetala = 100% × 1 1.181 = 84.67%

Steg 3 – Räkna ut sannolikheten för vart och ett av resultaten

I det sista steget ska du multiplicera spelbolagets odds för vart och ett av de tre olika resultaten med andelen som ska utbetalas. Genom att göra detta får vi bort spelbolagets vinst från oddset och det som blir kvar är oddsets 'rena' sannolikhetselement.

Sannolikheterna räknas därför ut på detta sätt:

Sannolikhet[1] = 1 oddset[1] × Andel att utbetala
Sannolikhet[X] = 1 oddset[X] × Andel att utbetala
Sannolikhet[2] = 1 oddset[2] × Andel att utbetala

Exempel (fortsätter)

Sannolikhet[1 – Brasilien] = 0.7142 × 84.67% = 60.47%
Sannolikhet[X – Oavgjort] = 0.2667 × 84.67% = 22.58%
Sannolikhet[2 – England] = 0.2 × 84.67% = 16.93%

Summa avrundat till 100%.

Vad är ett Värdespel?

Värde är endast ett matematiskt sätt att beräkna hur bra ett odds är. Du använder endast oddset och sannolikhet för ett utfall att värdera oddset med. Faktorer som tabelläge, form och skador är inte medtagna, utan det handlar endast om odds och sannolikhet.

Värdet beräknat för ett odds är den förväntade utbetalning för varje krona (valutan vi använder i detta exempel) du satsar. Värdet för ett odds är alltså den förväntade utbetalningen. Detta är hur mycket du får tillbaka för varje satsad krona. Du kan räkna ut värdet genom att använda följande formel:

Värde = Oddset × Sannolikheten (%) 100

Om värdet är högre än 1.00, då är det ett Värdespel. Detta betyder att den genomsnittliga utbetalningen är större än 1,00. Varje gång du satsar mer än en krona kommer du få mer än en krona tillbaka rent statistiskt. På detta sätt skall du vinna pengar på sikt. Detta förutsätter att du vet den riktiga sannoliketen för utfallet, vilket ingen gör när det gäller sport. När du spelar roulette, vet du att sannolikheten för Rött är 18/37. Då det gäller sport, som t.ex. en fotbollsmatch mellan England och Brasilien, kan du bara gissa sannolikheten. Det är för många faktorer inblandade för att en precis och objektiv bedömning skall vara möjlig.

Exempel

Om du kan få ett odds om 5,00 att England vinner över Brasilien och England har 30% chans att vinna, då har oddset följande värde:

Värde = 5.00 × 30 100 = 1.50

Eftersom värdet är över 1,00, är detta ett Värdespel. Med andra ord, statistiskt kommer du bara att vinna tre av 10 gånger. Men varje utbetalning kommer att vara fem gånger din insats. Detta ger en total utbetalning om $15 iom insatsen är $1 varje gång. Detta är en genomsnittlig utbetalning på 1.5 per vad, vilket är exakt värdet av detta spel.

Så här kan du använda Värdespel

Värdespel är ett sätt att hitta de bästa oddsen bland ett stort antal odds på siten. Det är en metod att hitta inte bara det högsta oddset för ett specifikt evenemang utan också det bästa av dem alla.

Notera att Värdespel av samma värde, t.ex. 1,05, kan ha helt olika sannolikheter. Om du känner för att ta en stor chansning - och gå för den stora vinsten - då kan Värdespel med ett högt odds och låg sannolikhet vara intressant. Motsatsen, om du är intresserad av att hitta förhållandevis säkra spel, då är låga odds med hög sannolikhet det du skall leta efter.

Säkra spel-uträkning

Vad är ett Säkert Spel?

Ett Säkert spel eller arbitrage-vad, är en samling vad där du kan vara helt säker på att vinna pengar oavsett utgången av matchen eller eventet. Du kan inte förlora helt enkelt.

Hos BeOnValue, täcker vi två typer av Säkra spel. “Backa alla”, där du gör din vinst genom att spela på samtliga möjligheter i matchen och ”boka/backa” där du gör ditt säkra spel genom att boka och backa samma utgång, d.v.s. du köper och säljer t.ex. en hemmavinst.

Säkert spel, Backa alla

Tänk dig en tennismatch mellan Hewitt och Federer, där två bookmakers, Spelbolag 1 och Spelbolag 2, erbjuder följande odds:

En tabell som visar en Säkert spel backa-alla oddset exempel.
  Hewitt Federer
Spelbolag 1 3.00 1.40
Spelbolag 2 2.65 1.55

Spelbolagen ger oss här odds som skiljer sig en del från varandra. De skiljer sig så pass mycket att du kan göra vinst genom att spela på båda utgångarna.

Antag att du vill ha en utbetalning på €100 oavsett hur matchen slutar. Genom att sätta €100 / 3 på Hewitt med Spelbolag 1 och €100 / 1.55 på Federer hos Spelbolag 2, kommer du åstadkomma just det. Din totala insats blir:

Probability[2 – England] = 0.2 × 84.67% = 16.93%

Slutligen så kommer ett av spelen att sitta och det andra att vara fel, men oavsett vilket resultat det blir så har du gjort en nettovinst av €100 - €97.85 = €2.15. Att göra €2.15 vinst på en insats om €97.85 är en återbetalning på 2.2%. Inte illa på en investering som varit låst en dag eller maximalt två.

I exemplet ovan fanns det bara två utgångar. Säkra spel, ”Backa alla” fungerar dock på alal spel oavsett antalet utgångar, så länge du kan täcka samtliga utgångar. Exempelvis så kan du göra ett säkert spel på fotboll genom att spela på 1 , X och 2.

Backa/Boka Säkra spel

Låt oss se vidare på samma exempel, men nu med en oddsbörs, Exch, inblandad. De oddsen är så här:

En tabell som visar en Backa/Boka Säkra spel oddset exempel.
  Hewitt
Spelbolag 1 3.00
Oddsbörsen Backa 2.65
Boka 2.75

Oddsbörsen tar en kommission på vinsten, låt oss anta 3% på nettot. Detta betyder att det verkliga oddset, efter avdrag för kommissionen är:

En tabell som visar en Backa/Boka Säkra spel oddset exempel, fortsätter.
  Hewitt
Spelbolag 1 3.00
Oddsbörsen Backa 2.60
Boka 2.80

Bokningsoddset på 2,80 betyder att det är möjligt för dig att ta emot ett spel på Hewitt att vinna och efter avdrag för kommission, så måste du betala ut 1,80 gånger insatsen i det fall Hewitt besegrar Federer, men kommer att vinna insatsen om han inte vinner.

Anta nu att du satsar €100 på att Hewitt skall vinna hos Spelbolag 1 och samtidigt bokar €100 på oddsbörsen. Det är två möjliga utgångar:

 1. Federer vinner. I det fallet så förlorar du ditt vad hos Spelbolag 1, men får insatsen €100 av bokningen på oddsbörsen. Din nettovinst blev €0.
 2. Hewitt vinner. Nu har du en utbetalning på (2.8 - 1) x €100 på oddsbörsen, en förlust på €180. På Spelbolag 1 däremot har du en utbetalning på 3 x €100, vilket ger en nettovinst på €200 hos Spelbolag 1. Totalt får du en nettovinst om €20.

På det här viset kan du inte förlora och du kan vinna upp till maximalt €20. Precis som i Säkra spel ”backa alla” är det möjligt att placera två vad på så vis att du får samma netto oavsett utgången av matchen.

Prenumerera på BetOnValue och SureBet-kalkylatorn

Beroende på ditt abonnemang hos BetOnValue kommer SureBets har någon fördröjning då de publiceras. Också beroende på ditt abonnemang backa-laya- Säkra spel kommer att inkluderas eller inte. Se våra olika BetOnValue abonnemang produkter.

Vid varje Säkert spel hittar du en länk till vår Säkra spel kalkylator. När du klickar igenom här, kommer du få hjälp med att beräkna den korrekta insatsen. Räknaren gör det möjligt att beräkna insatser för bästa SureBet av eventet. Du kan också göra beräkningar med odds från andra bookmakers där oddsen kan vara lägre, men som av någon anledning är mer attraktiva för dig, till exempel att du har pengar som finns på ett befintligt konto eller att du tänker satsa högre insatser. Säkra Spel kalkylatorn kan även göra dessa beräkningar individuellt till den valuta du på dina konton och provisionen du betalar på de inblandade börserna!

Notera

För att kunna dra fördel av ett Säkert spel så behöver du naturligtvis ha ett konto hos respektive spelbolag. Kalkylen inkludera inte avgifter för att deponera eller föra över pengar mellan, till eller från bookmakers. Det finns också alltid en risk att vad annulleras även efter att de har placerats hos en bookmaker. Slutligen finns det de bolag som inte nöjer sig med en singel utan har krav på en multipel för just den match som du har valt.

Surebet strategy

Inledning

Denna snabbguide på arbitrage-spel kan hjälpa dig att komma igång och utveckla några bra metoder i ditt spelande. Den är inte på något sätt slutgiltig. Du kommer att lära dig mer allt eftersom, av egen erfarenhet och genom att tala med andra människor som gör detta. Sköt om dig och satsa smart!

Hastighet gör skillnad!

Säkra spel kommer och går. I synnerhet SureBets som involverar involverar odds från oddsbörser eftersom användaråtgärder höja priserna på ett ögonblick. Så du måste vara snabb.

Först av allt, du behöver snabb information. Vår SureBet Pro produkt riktar sig till just detta. Vi söker nya SureBets omedelbart vid mottagandet av varenda odds förändring från bookmakers och sedan omedelbart publicera dem på webbplatsen. Det bygger på att ha den snabbaste datainsamling tillgänglig.

Observera att detta, även om det är branschledande, är inte exakt realtid och att hastigheten också varierar från bookmaker till bookmaker, beroende på hur vi kan komma åt deras odds-system. Vi har ett dedikerat team som arbetar kontinuerligt på både lägga till fler bookmakers och förbättra insamlinghastigheten från befintliga spelbolag.

När det gäller att placera spel, kommer du snabbt utveckla bästa praxis att göra detta på. Några mycket enkla råd är:

 • Håll din kontoinformation på ett enda ställe med enkel åtkomst.
 • Håll bookmaker webbläsarfönster öppna för senare åtkomst.
 • Titta alltid på saldon på dina konton innan du placerar den första insatsen för att undvika att behöva göra en insättning i mitten av dina spel. Du kan även ha överträffat din gräns på ditt kreditkort för dagen.
 • Kontrollera avspark och försök inte placera Säkra spel omedelbart innan evenemanget startar, eftersom du kommer att lämnas med ingen tid att reagera om något oförutsett skulle inträffa.
 • Pressa inte dig själv! När du är trött, ta en paus eller sluta. Du kommer att göra fel och riskera att förlora det tog dig veckor att bygga upp.

Bokför dina spel

Om du satsar på att vinna, måste du veta om du är framgångsrik. Det enda sättet att veta detta är att hålla noggrann bokföring av ditt spelande. För vanliga spelsynpunkt med ett begränsat antal är att titta på förändringar i balansen. konton, det är ganska enkelt. För arbitrage betting, måste du ha andra sätt att göra det, eftersom du kommer att använda ett stort antal konton för att göra arbitrage.

Ett idiotsäkert sätt att göra detta är att titta på förändringar i ditt saldo.

Exempel

 • Du har 20 konton med en total balans av €10,000 i början av en månad.
 • Detta ökar till €12,000 i slutet av månaden.
 • Under den månad du gjort (netto) fyndigheter av €500.
 • Då är din vinst är €12,000 - €10,000 - €500 = €1,500.

När du beräkna den totala saldot vid en given tidpunkt, kan det finnas en del öppna spel.Detta belopp kan redan att ha dragits från ditt konto, men dessa satsningar innebär en tillgång som, om de ignoreras, kommer värderas till noll. Istället är ett enkelt sätt att ta hänsyn till detta för att beräkna dina saldon som om alla öppna vad var ogiltigförklarade eller betalas till oddset 1,00. Om alla öppna vad är delar av Säkra spel med avkastning över 0%, så är detta en något försiktig bedömning, men det finns också en risk faktor att beakta. Av praktiska skäl är detta en bra åtgärd.

Exempel

På ett av dina konton, har du:

 • Ett saldo på €1,500.
 • Öppna vad med en total risk (insats) på €200.
 • Öppna lay- vad hos en total risk för €300.
 • Du bör räkna detta som ett totalt värde på €1,500 + €200 + €300 = €2,000 när du beräknar den totala balansen.

När det gäller nettosparandet, är det korrekta sättet att göra detta för att beräkna detta från synpunkt av räkenskaperna där pengar är kvar. Så om du gör en insättning, titta inte på vad som anländer till bookmaker konto, tittaa på vad som är kvar på ditt bankkonto eller kreditkort eller vad källan till transaktionen är. Och om du gör ett uttag, titta inte på vad som lämnade din bookmaker-konto, titta på vad kommer till ditt bankkonto. På detta sätt får du automatiskt alla transaktionskostnader inkluderade.

Risken att spel ogiltigförklaras

Bookmakers och även Exchange-bolag kan upphäva dina insatser även efter att de accepterades på nätet. Den typiska orsaken till detta är att de utstationerade oddsen var 'uppenbart fel'. När du har placerat satsningar utgör ett säkert spel med en av dem ogiltigförklaras kommer att lämna dig utsatt för att förlora de andra satsningarna utan vinst, i fall annulleras vadet var det vinnande ett. Den försiktiga åtgärdar då detta genom att placera ett genom att ta det näst bästa pris du kan få, även om det innebär låsning i en liten förlust istället för en liten vinst.

Tyvärr kommer många bookmakers inte ens meddela dig om annullering, i vilket fall du kommer sannolikt inte att få reda på förrän i efterhand. Detta innebär att du måste bedöma risken för annullering innan du placerar insats.

Om oddsen ser sannolikt felaktiga ut, som normalt är fallet när SureBet-avkastningen är mycket hög, var försiktig. För hög avkastning SureBets använder Oddsjämförelse tabellen hos BetBrain för att se vilka av de bookmakers har de mest extrema oddsen. Detta bör man vara försiktig med.

Att be bookmakern att bekräfta oddsen innan du placerar vaden är en bra idé, men kommer naturligtvis ofta att innebära att du går miste om ett SureBet eftersom oddsen kommer att ha förändrats med den tid du får garantier för att de är ok. Ändå är detta tillrådligt. SureBetting handlar om många ackumulerade små avkastningar, inte om den stora vinsten. Och om du har otur efter annullering, kommer du vara en lång tid att återhämta din förlust igen. En möjlig åtgärd för att ta är att kontrollera vad du anser riskabelt i termer av snnullering efter att placera dem. Du kan göra detta kort efter att placera vadet. Eller regelbundet, säg dagligen, tills vadet är avgjord.

Exchange-bolag tenderar att annullera betydligt mer sällan än bookmakers. De har trots allt inte satt oddsen. Ändå kan det hända. Ett exempel skulle kunna vara att exchange-bolaget upptäcker att felaktig match-info postades, till exempel fel hemmalag eller fel kick-off tid. De kan då avbryta alla gjorda satsningar och starta om marknaden. Och du har haft otur. Detsamma gäller för bookmakers, så kontrollera evenemang-information samt odds innan du placerar satsningar.

Tillvägagångssätt när du ska placera ett spel

När du placerar ett SureBet, måste du placera de satsningarna i snabb följd för att undvika att bli drabbad av odds-förändringar. Du gör detta genom att öppna alla bookmaker-sidor, skapa vadslagningskuponger, och ange din spelsumma överallt, fortsätter tills insatsen bekräftelse stadiet överallt, innan du bekräftar den första insatsen.

Ordningen att placera satsningar är verkligen inte irrelevant. Börja alltid med att placera insatsen (er) som är minst benägna att godtas. Bet-storlek är en viktig fråga här.

Vissa bookmakers (och alla exchange-bolag ) tillkännage den accepterade volymen / tillgänglig för spel i spelkupongen eller åtminstone i slutskedet innan du bekräftar satsningen, men många spelbolag kommer inte tillkännage insats gränsen innan faktiskt placerade satsningar. Så du kan sluta placera en sida av SureBet utan endast att kunna få på halva beloppet för den andra sidan, i vilket fall du måste fylla resten med det näst bästa priset på den sidan, om alls möjligt. För att undvika detta, börja med att placera insatsen med högst risk att begränsa för spel.

För spel med endast oddsbörser(exchange-bolag), börja med att placera en med minst likviditet, eftersom denna har den högsta sannolikheten för att försvinna i processen att placera vad.

Insättningar och uttag

Transaktionskostnaderna kan potentiellt sett äta bort stora delar av din vinst.

Exempel

Anta att du vill placera ett €1,000 SureBet med en avkastning på 1.5%. Om du använder tre bookmakers, alla med en 1% avgift på insättningar med kreditkort och 2% avgift på uttag, kommer du förlora 1,52% om du gör insättningar och uttag omedelbart före och efter SureBet:

 • För att få behålla €1,000 totalt på de tre kontona spenderar du €1010.10.
 • Dessa €1,000 växer sedan till €1015 i form av SureBet.
 • Och efter att ha dragit tillbaka pengarna till ditt bankkonto, har du kvar €994.70, en förlust på 1.52%.

Så, ungefär, är din avkastning lika med SureBet tillbaka minus summan av de två transaktionskostnaderna, 1.5% - 1% - 2% = -1.5%.

Så när du gör insättningar och uttag, se upp för billiga alternativ. Kreditkort är ofta de dyraste sätt att bedriva, medan online betalningslösningar såsom Moneybookers och Neteller är ofta billigare. Avgifter för samma tjänst varierar mycket mellan bookmakers.

Du kanske frestas att tro att exemplet ovan betyder att SureBet avkastningen då bör överstiga summan av transaktionskostnader för att vara lönsam. Detta är inte fallet om du följer en bättre transaktion strategi. Det kräver dock att du har likviditet att avvara.

Exempel (fortsättning)

 • Börja med att sätta inte €1,000 utan €10,000. Du debiteras en kostnad €101 för att göra detta. Så du har spenderat totalt €10,101.
 • Nu kan du placera ditt €1,000 SureBet med en avkastning på 1.5%. Du gör en vinst på €15 och din balans har ökat vid en av ditt konton och minskat på andra konton. Den totala saldot på dina konton har ökat till €10,015.
 • Gör det igen nästa dag, och du kommer att göra ytterliggare €15. Återigen kommer ett av dina konton få en stor vinst och de andra kommer att minska. Den totala summan är nu €10,030.
 • Fortsätt så här. Du behöver bara göra en annan insättning i fall en av dina konton sinar. Detta är dock osannolikt eftersom spelen är relativt små jämfört med startkapitalet du hade från start. Den är liten i samma storleksordning som sannolikheten för att singla slant och få Heads tio gånger i rad, mycket liten. Vi drar slutsatsen att du kan fortsätta att satsa utan att göra fler insättningar.
 • AEfter många satsningar har den totala balansen ökat till €11,000.
 • Nu gör du ett uttag på €1,000, och får in totala balans till den initiala nivån €10,000. Kostnaden blir €20. Din vinst i detta skede, netto efter transaktionskostnader blir €1,000 - €101 - €20 = €879.
 • När du fortsätter att öka ditt saldo genom SureBetting kan du fortsätta att göra uttag. Från och med nu är det bara vinst som minskar med 2% transaktionskostnader. För varje €1,000 adslagning vinst du gör, betalar du €20 för att få pengarna i handen.
 • Den restriktiva antagandet ovan är att du har tillräckligt djupa fickor för att aldrig göra ett uttag tills balansen är tillräckligt hög för att göra dig säker på att tillbakadragandet inte kommer att utlösa en efterföljande insättning på samma konto.
 • För att sätta resonemanget ovan mycket kort: Aldrig ta ut pengar från ett konto där du kan senare behöva mer pengar. Sedan kan du tjäna pengar även om återbetalningen av SureBet återvänder mycket mindre än transaktionskostnaderna!

Använda Räknedosan

För optimal användning av Säkra Spel kalkylatorn, är här några tips:

 • OBS: Det antas i Säkra Spel kalkylatorn att du använder EU (decimal) stil odds-format. Detta är för att underlätta i beräkningarna. Fel visas om du har Säkra Spel-sidan i ett annat odds format och försöker göra Säkra Spel beräkningar.
 • Det kan finnas Säkra spel du inte kan dra nytta av, eftersom du inte kan få ett konto med en av de inblandade spelbolagen. Gå bara till Mina bookmakers och ta bort denna bookmaker från din lista. Då försvinner detta spelbolag från alla oddstabeller, SureBets sidan och Räknedosan.
 • När du inspekterar SureBet sidan ta det från början. Den bästa SureBet kan antingen utnyttjas av dig eller av någon anledning ointressant. Hursomhelst, när du har undersökt det, kan du ta bort den från sidan genom att dölja alla SureBets som involverar en eller flera av de berörda insatserna. På detta sätt, när du arbetar med sidan, kommer det att bli en att göra-lista outforskade Säkra spel. Ju kortare listan, desto lättare är det för dig att överblicka. Kombinerat med en push-lösning som publicerar Säkra spel direkt till din webbläsare utan behov av en uppdatering har du ett mycket effektivt system för att upptäcka och utnyttja Säkra spel.
 • I ett idealiskt Säkert spel är insatserna beräknade så att vinsten är identisk oavsett resultatet. Av praktiska skäl avrundar vi insatserna till närmaste heltal. Detta innebär att vinsten per utfall är något annorlunda. För varje utfall, kan du kontrollera resultatet i det fall detta resultat händer.
 • Valutan av vinsten är identisk med den som du valde för den totala risken.
 • Notera att för Lay-satsningar är insatsen av insats du accepterar. Det är inte den risk du gör. Om du lägger en insats på €200 till oddset 5.00, är din risk €200 x (5 – 1) = €800. Av denna anledning anger insatserna i en back-Lay SureBet inte den totala risken.
 • När man arbetar med oddsbörser kommer du ofta begränsas av ett belopp som finns. Detta händer även med bookmakers med restriktiv politik bet limit. För dessa fall låser insatsen av den restriktiva insats för att dess maximala storlek för att beräkna resten av insatserna, inklusive den totala risken.
 • Du kan beräkna Säkra spel även när konto-valutan inte är densamma. Vi uppdaterar valutakurser varje timme från Europeiska centralbanken. Även om du kan när som helst ändra valuta inställningarna, kommer standardvärdena vara de som du har valt under Mina spelbolag.
 • Du kan manuellt justera provision för spelbörser i räknaren. De förvalda angivna priserna är de som du valde på Mina Spelbolag.
 • Du kan manuellt justera oddsen. Säg att du går till en oddsbörs bara för att ta reda på att oddsen är något annorlunda än vad vi visar på BetOnValue. Sedan är det bara in de nya oddsen klicka Beräkna och kontrollera resultatet.
 • Räknaren kan du prova andra odds än de bästa tillgängliga odds. Helt enkelt välja en annan bookmaker från rullgardinsmenyn. Detta är användbart till exempel när
  • du inte har ett konto (eller tillräckligt med pengar) där de högsta oddsen är, men du har på en annan leverantör med nästan lika bra odds.
  • Oddset har förändrats på bookmakern med det högsta oddset.
  • Oddsen kan uppdateras på BetOnValue medan du arbetar i Säkra Spel kalkylatorn. Oddsen på Räknedosan förblir dock fast.
 • Om du använder redovisningssystemet kommer du också att få länkarna för att registrera varje bestående insats.